Biz kimiz?

Trio; Çalışanlarının herbirinin 15 yıllık sektörel tecrübeleri ışığında, kurulduğu günden beri bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki yenilikçi ve yaratıcı , uçtan uca katma değerli çözümler, sistem entegrasyonu ve teknoloji hizmetleri sunuyor.​ Hızla gelişen ve değişen müşteri taleplerini karşılayabilmek için uzmanlaşmış ürünleri entegre ederek uçtan uca çözüm sağlamayı amaçlıyoruz.

Müşterilerimizin bilişim sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmesi ve teknolojiyi daha verimli kullanma ihtiyacı doğrultusunda, küresel teknoloji devleriyle stratejik iş ortaklıklarımız ve sahip olduğumuz teknoloji bilgisi, alan uzmanlığı ve proje deneyimi ile teknolojiyi doğru yöneterek, müşterilerimizin bütçe, zaman ve insan kaynağını en etkin şekilde yönetebilmesine ve BT yatırımları ile değer yaratabilmesine yardımcı oluyoruz.

Trio; marka bağımsız çözümler sunan, bilginin gizliliği, bütünlüğü ve gerektiği zamanda erişilebilir olmasınına inanan ekibi ile temel iş faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak ve müşteri taahhütlerini yerine getirmek amacıyla gerek fiziksel, gerekse elektronik tüm bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamayı hedefler.