Açık Pozisyonlar

Aranılan Nitelikler:

• Oracle, MSSQL, MySql, PostgreSql veri tabanlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

• Veri tabanı kurulum, konfigürasyon ve versiyon yükseltme konularında tecrübe sahibi olmak

• Veri tabanı sistemlerinde performans iyileştirme ve hata tespit etme konularında tecrübe sahibi olmak.

Üniversite veya dengi okul mezunu olmak

-İngilizce Bilmek

Kıdemli Uzman Yazılımcı

 • Java, PHP veya .NET dillerinden en az bir tanesinde tecrübe sahibi olmak,
 • Nesne tabanlı programlama (OOP, AOP, Dependency Injection vb.) ve tasarım kalıpları konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve proje yönetimi prensipleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Microservis mimarileri, uygulama sunucu, NoSQL, dağıtık cache mekanizmaları, SSO, arama motoru, mesaj kuyruğu, kural motoru, dinamik iş süreçleri konularından en az ikisinde tecrübe ve en az ikisinde bilgi sahibi olmak,
 • SOAP ve RESTful servislerle geliştirme, test, dokümantasyon ve servis güvenliği (Oauth2, JWT vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Yazılım geliştirme standartları (tasarım kalıpları, isimlendirme, paketleme vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Versiyon kontrol yazılımlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,
 • Hata izleme yazılımlarından en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,
 • Uygulama geliştirme araçlarından en az birinin kurulumu ve kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Veri tabanı tasarımı ve SQL kullanımı hakkında tecrübe sahibi olmak,
 • HTML5, CSS3, bootstrap, Javascript, JQuery, AJAX, JSON konularında tecrübe sahibi olmak,
 • MVC ve ORM frameworklerinin kullanımı ve konfigürasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Raporlama araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,
 • Birim, entegrasyon ve test otomasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak.

Başvurmak için tıklayınız

Aranılan Nitelikler:

• Java, PHP veya .NET dillerinden en az bir tanesinde tecrübe sahibi olmak,

• Nesne tabanlı programlama ve tasarım kalıpları konusunda tecrübe sahibi olmak,

• Yazılım geliştirme standartları konusunda tecrübe sahibi olmak,

• Veri tabanı tasarımı ve SQL kullanımı hakkında tecrübe sahibi olmak,

• Versiyon kontrol yazılımlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

• Uygulama geliştirme araçlarından en az birinin kurulumu ve kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

Üniversite veya dengi okul mezunu olmak

-İngilizce Bilmek

Aranılan Nitelikler:

• İşletim sistemlerinden en az birinde kurulum, yönetim ve desteği konularında tecrübe sahibi olmak,

• İşletim sistemi üzerindeki LDAP, DHCP, DNS, Web, FTP, Cluster, Mail servislerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,

• Sistem kümeleme ve yük dengeleme teknolojilerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak,

• Sistem performans iyileştirme ve hata tespit etme konularında tecrübe sahibi olmak.

Üniversite veya dengi okul mezunu olmak

-İngilizce Bilmek

Aranılan Nitelikler:

• Grafik tasarım konusunda tecrübe sahibi olmak,

• HTML5 konusunda tecrübe sahibi olmak,

• CSS3 konusunda tecrübe sahibi olmak,

• Javascript konusunda tecrübe sahibi olmak,

• Grafik tasarım programlarından en az 1 tanesi hakkında tecrübe sahibi olmak.

– Üniversite veya dengi okul mezunu olmak

-İngilizce Bilmek

Aranılan Nitelikler:

• Projelerde yerinde veya uzaktan destek hizmetlerini icra edebilecek derecede bilgisayar bilgisine sahip olmak,

• Raporlama bilgisine sahip olmak,

• Proje dokümantasyon hizmetlerini yürütebilecek bilgiye sahip olmak,

• Ofis programları kullanımında bilgi sahibi olmak,

– YO ve meslek lisesi mezunu olmak

Aranılan Nitelikler:

• Temel ağ bileşenleri konularında tecrübe sahibi olmak,

• Geniş alan ağında kullanılan Firewall, DDOS veya IPS sistemlerinden en az bir sistemin yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak,

• VPN teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak.

Üniversite veya dengi okul mezunu olmak

-İngilizce Bilmek

Aranılan Nitelikler:

• Sistem güvenlik mekanizmaları, erişim kontrol sistemleri, risk analizi, zayıflık analizi, mobil cihaz güvenliği, telekomünikasyon ve network güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

• Erişim Kontrol, Açık Anahtar Altyapısı, SIEM,DAM, DLP, Saldırı Önleme Sistemleri, Zaafiyet Tarama Sistemleri vb gibi güvenlik yazılım ve donanımı konularında tecrübe sahibi olmak,

• Yazılım açıkları, saldırı teknikleri, şifreleme yöntemleri, güvenlik yönetimi ve güvenlik analizi konularında tecrübe sahibi olmak,

• Sızma testi araçlarının kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

• Saldırı tespit ve/veya engelleme sistemleri konularında tecrübe sahibi olmak,

• Firewall, Proxy, IDS/IPS, DLP, WAF gibi ağ güvenlik cihazları yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

• OSI ve TCP/IP konusunda bilgi sahibi olmak,

• Microsoft ve Linux işletim sistemleri ve betik yazma konusunda bilgi sahibi olmak,

• ISO 27001 süreçlerinde bilgi sahibi olmak.

Üniversite veya dengi okul mezunu olmak

-İngilizce Bilmek