Iso 9001:2015 kys uygulamaları doğrultusunda çalışmalar yapmak

Çalışan personelimize yılda 15 saat eğitim planlamak ve gerçekleştirmek

Proje sayımızı en az %5 oranında arttırmak

Şirket içinde aynı dili konuşan kendine güvenen  bireylerin oluşmasını sağlamak

En az%10 ciro artışı sağlamakmüşteri portföyumuzu artırmak